Gældende fra 1 Januar 2016

Da der har været mange forespørgsler omkring facilitets kort, og medlemskab.

Vi har valgt at lave en forsøgsordning, så at man fra nu af kan købe følgende kort.

Facilitets års kort for opstaldere:           1450 kr

Facilitets års kort for udefra kommende:      1900 kr

Facilitets måneds kort for opstaldere:         200 kr

Facilitets måneds kort for udefra kommende:    250 kr

For at benytte faciliteterne skal man være medlem af Vemmelev Rideclub.

Det betales årligt 

                      Junior:  300 kr (det fyldte 18 år ud)

Senior:  400 kr

Der vil fremadrettet hænge en liste med hvem der har betalt, og må benytte faciliteterne.